Tutkimusyhteistyö
156
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-156,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6
 

Tutkimusyhteistyö

Asteroid and Impactite Research Academyssä (AIRA) tehtävä tieteellinen tutkimustyö on perusteiltaan Citizen Science ryhmään kuuluvaa. AIRA tukea ja edistää lasten sekä nuorten luonnontieteiden ja teknologian perusteiden tuntemista sekä opiskelua ja harrastuneisuutta kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä kansallisen että kansainvälisen verkostoitumisen kautta.

 

AIRAn alueellinen toiminta-alue on yhteneväinen Kraatterijärven Geopark alueen kanssa (Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini ja Ähtäri), joka on jokaisen luonnosta kiinnostuneen unelma. Jo nyt alue tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuksia omatoimisesti tehdä havaintoja ainutlaatuisesta ympäristöstä. Palvellakseen alueen yritystoimintaa ja sitä kautta aluetalouden kehittymistä, tulee kehittämistyön astua uudelle tasolle. Alue on saanut luontoperinnön, jota tulee vaalia.

 

Alueen infrastruktuuri on rakennettu niin, että alueen oppilaitokset ja yritykset voivat hyödyntää omaleimaista perintöä. Se tarkoitti alueelle kehitettäväksi sellaista palvelukonseptia, jossa ulkopuoliset pääsevät ohjatusti tutustumaan harvinaisuuksiin ja niin halutessaan osallistumaan paikalliseen tutkimustyöhön vastikkeellisena palveluna (Citizen Science). Yhdistämällä alueella jo oleva keskeinen osaaminen uudella tavalla ja lisäämällä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välille voitiin Geoparkin alueelle (Lappajärvelle, Vimpeliin ja Evijärvelle) perustaa kansainväliset mitat täyttävä asteroidi- ja impaktiittitutkimuksen keskittymä – Asteroid and Impactite Research Academy AIRA.

Yhteistoiminta kotimaisiin tutkimusinstituutioihin

Helsingin yliopiston yhteistyösopimus 17.2.2022

 1. Yhteistyön tarkoitus

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on helpottaa konkreettisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön käynnistämistä niissä puitteissa, jotka määritellään Kraatterijärven Geoparkin ja Helsingin yliopiston välisessä 3.2.2022 allekirjoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa. AIRAn kanssa tehdyssä sopimuksessa vahvistetaan yhteistyön yleiset periaatteet ja ehdot. Konkreettisia yhteistyötoimia ja hankkeita koskevat yksityiskohtaisemmat kahdenväliset sopimukset.

 

Yhteistyösopimuksen tarkoitus on myös toteuttaa omalta osaltaan Vimpelin kunnan kansainvälistymisstrategian (2021-2025) toimenpiteitä.

 

 1. Yhteistyön laajuus

Yhteistyössä keskitytään aluksi Helsingin yliopiston kanssa tehtävään luonnontieteiden edistämiseen tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen kautta. Yhteistyötä voidaan laajentaa muille yhteistä etua kiinnostaville tieteellisille tai yhteiskunnallisille aloille. Yhteistyötä tekevät Vimpelin kunnan edustajat, Kraatterijärven Geoparkin henkilökunta ja Helsingin yliopiston opiskelijat sekä tutkimus- ja              tekninen henkilöstö yhdessä Asteroid and Impactite Research Academyn henkilöstön kanssa. Yhteistyö voi sisältää seuraavat toimet:

 • Opiskelijoiden ja tohtoritutkijoiden ohjaus ja koulutus kenttäpohjaisissa tekniikoissa Kraatterijärven Geoparkissa
 • Yhteistyö tutkimuslaitteiden ja -infrastruktuurin isännöinnissä ja ylläpidossa mm. kenttäasemat
 • Kansalaistieteen ja elinikäisen oppimisen yhteistyö
 • Yliopistotutkimuksen tulosten ja tutkimukseen perustuvien innovaatioiden levittäminen
 • Vierailujen, seminaarien, työpajojen ja retkien järjestäminen
 • Aloittaa ja järjestää tieteellisiä ja yhteiskunnallisia yhteistyöhankkeita, jotka koskevat Kraatterijärven Geoparkia ja sen luontoa sekä ympäristöä.

Yhteistyösopimus Luomus – Luonnontieteellinen keskusmuseo vuodesta 2017

Luomuksen geologinen kansalliskokoelma tallentaa todisteita Maapallon mineraali- ja eliöluonnon monimuotoisuuden kehityksestä 4,5 miljardin vuoden aikana.

 

Kokoelma jakautuu kivi- ja mineraalikokoelmiin sekä paleontologisiin kokoelmiin. Nämä sisältävät kaikkiaan noin 50 000 mineraali- ja kivinäytettä, noin 600 meteoriittia ja noin 44 000 fossiili-, luu- ja maaperänäytettä.

 

Huomattavia osia arvokkaimmista kokoelmista on saatu lahjoituksina tunnetuilta historiallisilta tiedevaikuttajilta, kuten kenraalikuvernööri Fabian Steinheililtä (1762–1831), professori A. von Nordmannilta (1803–1866), kidetieteilijä A. Gadolinilta (1828–1892), tutkimusmatkailija-mineralogi A.E. Nordenskiöldiltä (1832–1901), professori Th.G. Sahamalta (1910–1983) sekä professori Björn Kurténilta (1924–1988).

 

Nykyisin kokoelmia kartutetaan mm. tutkimusmatkojen yhteydessä.

 

Kivi- ja mineraalikokoelmat

 

Alkuräjähdyksessä ja tähdissä syntyneet alkuaineet pyrkivät järjestymään kiteisiksi aineiksi, mineraaleiksi. Kulta ja hiili ovat esiintyvät luonnossa usein alkuaineina, mutta tavallisimmin eri alkuaineet yhdistyvät mineraaleissa toisiaan täydentävien ominaisuuksiensa seurauksena – esim. vety ja happi jääksi ja fluori ja kalsium fluoriitiksi. Mineraalien koostumus ja rakenne kertovat paljon kiteiden syntytapahtumasta, kuten vallinneesta lämpötilasta, paineesta ja luonnonsysteemin koostumuksesta.

 

Kivilajit koostuvat yhdestä tai useammasta mineraalista. Kivet syntyvät tuliperäisillä alueilla kiteytymällä sulasta magmakivinä, jotka rapautuvat, kerrostuvat ja kovettuvat aikanaan savi-, hiekka- ja kalkkikiviksi ja lopulta muuttuvat uusiksi metamorfisiksi kivilajeiksi vuorijonopoimutuksen tai vaikkapa asteroiditörmäyksen puristuksessa.

 

AIRAn Lappajärven yksikössä olevista kivinäytteistä yli puolet on deponoituna Luomus – Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmista.

Vimpelin kunta – kunnanvaltuuston päätös 4.4.2022

Vimpelin kunnanvaltuusto on käsitellyt kunnan strategiaa vuosille 2022 – 2025 ”Pieni kunta – monta sankaria”. Kunnanvaltuusto teki päätöksen 4.4.2022 siitä, että

 

 • Vimpeli pysäyttää väestön vähenemisen ja omaksuu järkevän kasvun eli: Smart Growth Strategy. Tässä valtuusto edellyttää yhteistyötä AIRAn kanssa lukion rekrytoinnin laajentamiseksi kansainvälisille opiskelijamarkkinoille.
 • Vimpeli on yrittäjämyönteinen kunta, joka mahdollistaa elinkeinoelämän kasvun. Tämäkin strateginen tavoite edellyttää AIRAlta aktiivista otetta kv-rekrytointiin.
 • Vimpeli on koulutuksen kansallinen pioneeri ja edelläkävijä.
  • Vimpeli kehittää alueen korkeakouluyhteistyötä AIRA:n (Asteroid Impact Research Center) kautta ja lisää alueellaan olevia tutkimus- ja tiedemahdollisuuksia.
  • Vimpeli ylläpitää lukion Japani-yhteistyötä ja edistää muuta kansainvälistä yhteistyötä sivistystoimen osalta (tässä yhteistyö FJCE:n kanssa; fjce.fi ).
  • Vimpeli kehittää nuorten mahdollisuuksia osallistua tiedekilpailuihin Nordic Baseball Diplomacy -hankkeen avulla (GSA tiedekilpailu yhteistyössä FJCE:n kanssa).
 • Vimpelin kunta edistää kansainvälistymistä osana elinkeinoelämän, koulutuksen ja elinvoiman kasvua.
  • Nordic Baseball Diplomacy -hanke (yhteistyössä AIRA:n ja FJCE:n kanssa) tukee oppilaiden kansainvälisiä projekteja, muun muassa tiedekilpailut, yhtestyö Jiy Gaguenin (Vimpeli/Alajärven yhteistyö lukio) kanssa.
  • Geopark -hankkeen avulla rakennetaan kummikaupunki/alue pohjaksi matkailun ja elinkeinoelämän yhteistyölle.
  • JAMI:n/Vimpelin kv-rekry-koulutus-integraatio -mallin avulla Vimpeli ja seutukunta varmentaa osaavan työperäisen maahanmuuton ja kotouttamisen alueelle.
  • Lukion kv-rekrytoinnin avulla Vimpeli turvaa lukion paikallisuuden ja edistää paikallisten oppilaiden kansainvälistymistä.
  • Kansainvälisen pesäpallofestivaalin avulla Vimpeli brändäytyy kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • AIRA eli Asteroid Impact Research -keskus edistää alueen geologiaan liittyvää tutkimustyötä ja luo alustan yliopistoyhteistyölle.

Yhteistoiminta ulkomaisiin tutkimusinstituutioihin